Услуги

1. Съдействие при избора на техника. Извършване на тестове при пускането в експлоатация на машините .

2. Консултации при подготовката и изготвянето на проекти, свързани с Европейските програми за развитие, чрез които може да се закупи техника

3. Обучение на персонала за работа с машините.