Условия за ползване

1. Регистрация

Всеки потребител на AgriMarketBG.com трябва да се регистрира, като попълни регистрационната форма, в която оставя посоченият тип информация. При своята регистрация Вие се задължавате да предоставите точна, вярна и пълна информация за себе си, както и да я подновявате своевременно така, че да я запазвате точна, вярна и пълна. При невярна, неточна и непълна информация, Вие заявявате че сте напълно отговорен. Веднъж регистрирани Вие имате възможност по всяко време да разглеждате и променяте информацията попълнена при регистрацията.Ако има съмнения за това, че вашият акаунт се използва от трета страна без ваше разрешение вие може да промените паролата за достъп. Вие сте отговорен за поддържането на кофиденциалност на вашето потребителско име и парола и за всички действия произтичащи от вашата регистрация.

2. Вашата информация

Информацията, която ни предоставяте е надеждно защитена.Защитата на транзакционния процес е изградена на база сертификат издаден от един от лидерите в областта - "GlobalSign". Ние събираме информация, която се съхранява на компютър. Чрез това изявление вие изразявате вашето желание да ни дадете тази информация, за да попълните вашият личен профил. Вие се съгласявате да поддържате съдържанието на вашият профил в съответствие с условията в този сайт. IP адресът Ви и вашият емейл адрес никога не се показват на трети лица.

3. Права и задължения на страните

Като потребител на нашите услуги с Вашата регистрация се съгласявате, че:
3.1. Сте отговорен за съдържанието на информацията, която публикувате за себе си или предоставяте от свое име на другите членове на AgriMarketBG.com.
3.2. Няма да предавате информация, която е обидна, неприлична, сексуално ориентирана, заплашителна, нападателна, расово ориентирана, незаконни материали или всякакви материали, които съдържат елементи на насилие към другата страна. Моля, уведомете ни ако установите нарушаване на тези условия. Вие няма да насилвате и преследвате потребителите на нашата услуга.
3.3. Ще използвате услугите ни по начин, който отговаря на законите в нашата страна.
3.4. Вие няма да се представяте за друго лице
3.5. Вие няма да се обвързвате с реклами или обяви, на останалите членове на AgriMarketBG.com . Вие няма да изпращате спамове, джънк и меил на останалите членове.
3.6. Няма да събирате лична информация за останалите членове, както и за комерсиални цели без тяхното изрично съгласие.
3.7. Вие няма да изпращате, дистрибутирате каквито и да било материали защитени от авторско право, търговски марки и друга такава информация без изричното съгласие от притежателят на тези материали.
3.8. Вие няма да се намесвате и разрушавате услугите предоставяни от AgriMarketBG.com или сървъра или мрежата свързана със сървъра или сайта.
3.9. Вие няма да изпращате пренасяте или дистрибутирате каквито и да били материали които съдържат софтуерен вирус или други компютърни кодове, файлове, програми настроени да проникват, разрушават или ограничават функционирането на компютърният софтуер или хардуер. Моля уведомете ни, ако сте свидетел на такива противозаконни действия.
3.10. Няма да преправяте заглавия, няма да обработвате каквато и да била част от AgriMarketBG.com без нашето изрично съгласие.
3.11. Вие лично сте отговорен за своите взаимоотношения с останалите членове на AgriMarketBG.com. AgriMarketBG.com не е и не може да бъде намесен в комуникацията и действията между отделните потребители и в случай, на възникване на конфликт с друг потребител на сайта Вие от изложеното до тук ни освобождавате от каквато и да е отговорност за искане, жалба или щета /пряка и косвена/ от каквото и да е естество AgriMarketBG.com. запазва правото, но не и задължение да наблюдава разговорите между вас и останалите членове.
3.12. Вие се задължавате да се защитавате и да ни държите информирани за всички загуби, щети, отговорности които възникват директно или недиректно от или извън това споразумение. Давате съгласие, че няма да изпращате на нас и на други членове материали нарушаващи авторските права, търговски марки, търговски тайни или други форми на интелектуалната собственост или други права на трети страни.

Ние заявяваме, че:

3.14 Всички изявления от Ваша страна са без наша подкрепа
3.15 Ние не сме отговорни за щети или нараняване, в следствие на информацията, която ние и вие помествате в нашият сайт
3.16 AgriMarketBG.com запазва правото, но не и задължението да наблюдава материалите изпращани чрез сървъра. AgriMarketBG.com има правото, но не и задължението да премахва материали считани, че представляват форма на насилие срещу някои от членовете.
3.17 AgriMarketBG.com си запазва правото да контролира времето на съхранение на съобщенията.
3.18 AgriMarketBG.com може във всеки един момент да се откаже от предоставянето на всички или някой от услугите без никакви задължения към потребителите.
3.19 Ние не гарантираме за пълнота на информацията, която е поместена в AgriMarketBG.com, както и няма да носим отговорност за щети и вреди в резултат на това, че някой от потребителите ни се е доверил на тази информация или друго съдържание поставено на сайта или предадена от друга страна
3.20 Възможно е някои от членовете и не-членове на AgriMarketBG.com да превеждат някакви материали на сървъра и вие да бъдете намесени без ваше желание. Възможно е да се получи информация за вас чрез използването на сървъра и тя да се използва срещу вас. За това AgriMarketBG.com не е отговорен за използването на личната информация, която вие избирате да разкриете. Моля внимателно избирайте какъв тип информация поставяте на сървъра.

4. Връзки с трети страни

AgriMarketBG.com може да съдържа линкове към други страници извън сайта или Интернет ресурси. Ние не контролираме съдържанието им, както и не сме отговорни за съдържанието, продуктите, услугите или информацията намираща се в тези линкове.

5. Авторски права

Логото, съдържанието и oстаналите елементи на сайта са изключителна собственост на AgriMarketBG.com. Вие се задължавате да не копирате, модифицирате, публикувате, предавате, изнасяте, продавате каквато и да била информация обект на авторско право.

6. Ограничение на отговорност

AgriMarketBG.com няма да е отговорен за случайни събития, последици или недиректни щети (вкл. Но не и ограничаващо вреди от загуба на информация, загуба на програми и др.). AgriMarketBG.com не е отговорен за всякакви топографски грешки.

7. Промени на сайта

Всички промени които извършваме ще бъдат оповестявани чрез публикуване на сайта или предоставяне на електронна поща. Ние запазваме правото си да:
7.1. Променяме съдържанието и условията на това изявление по всяко време и без предварително предупреждение.
7.2. Да променяме съдържанието на сайта.
7.3. Да премахваме линкове без предварително предупреждение.